Umami muualla Facebook

Julkaistu 15. 1. 2010 Teksti Mervi Hannele Sandbacka Ei kommentteja Ajankohtaista

Laajakaistapalvelujen tarjontaan nimetty yleispalveluyritykset

Viestintävirasto on nimennyt 26 teleyritystä, jotka ovat velvollisia tarjoamaan kuluttaja- ja yritysasiakkaille internetyhteyspalveluja yleispalveluna.

Lisäksi Viestintävirasto on nimennyt Digita Oy:n yleispalvelun toteuttamiseksi tarvittavan verkkopalvelun tarjoajaksi. Velvoitteet tulevat voimaan 1.7.2010.

Päätösten taustalla on viestintämarkkinalain muutos, jonka johdosta yleispalveluun kuuluvan internetyhteyden uudeksi vähimmäisnopeudeksi on määritelty 1 Mbit/s. Aikaisemmin tiedonsiirtonopeudeksi on riittänyt 30-50 kbit/s.

Viestintämarkkinalain mukaan yleispalveluyritys on nimettävä, jos nimeäminen on välttämätöntä yleispalvelun tarjonnan takaamiseksi tietyllä alueella. Viestintävirasto selvitti laajakaistapalvelujen tarjontaa 380 yksittäisen kunnan tai kunnan osan alueella. Näistä yli 330 alueelle nimettiin yleispalveluyritys.

Yleispalveluyritykseksi nimetty teleyritys on velvollinen tarjoamaan tietyllä alueella kuluttaja- tai yritysasiakkaalle internetyhteyden asiakkaan vakituiseen asuin- tai sijaintipaikkaan. Liittymä on tarjottava kohtuullisella hinnalla ja toimitettava kohtuullisessa ajassa tilauksesta. Internetyhteyden vähimmäisnopeutta koskevat vaatimukset on määritelty tarkemmin liikenne- ja viestintäministeriön asetuksessa.

Päätösten tiedoksianto

Viestintäviraston antamia yleispalvelupäätöksiä koskeva kuulutus on julkaistu 13.1.2010 ilmestyneessä Virallisessa lehdessä numero 4. Kuulutus ja päätökset ovat nähtävissä Viestintäviraston kirjaamossa osoitteessa Itämerenkatu 3 A, 5. krs, 00180 Helsinki. Päätösten tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutusten julkaisemisesta. Niillä, joihin päätökset on kohdistettu tai joiden etua tai oikeutta päätökset koskevat, on oikeus valituksen tekemiseen. Ohjeet valituksen jättämisestä ilmenevät päätöksestä.

Yleispalvelupäätökset ja liikenne- ja viestintäministeriön asetus internetyhteyden vähimmäisnopeudesta yleispalvelussa löytyvät osoitteesta www.ficora.fi.


Kirjoita kommentti