Umami muualla Facebook

Julkaistu 24. 11. 2010 Teksti Tiedotteet Ei kommentteja Ajankohtaista

Näin Suomi muuttuu savuttomaksi

Suomalaisilla on kova tavoite: maa halutaan saada savuttomaksi vuoteen 2040 mennessä. Koko kansalle näkyvä välietappi tavoitteen saavuttamisessa on ollut ravintolatupakoinnin loppuminen.

Mitä muita keinoja on tämän hurjaltakin kuulostavan tavoitteen saavuttamiseksi?

Kuvassa Työterveyslaitoksen professori Kari Reijula.

Tällä hetkellä Suomessa noin 17 prosenttia naisista ja 24 prosenttia miehistä ilmoittaa tupakoivansa päivittäin. Terveyttä edistävät, erityisesti tupakoinnin vähentämistä painottavat organisaatiot haluavat lukujen olevan mahdollisimman lähellä nollaa vuoteen 2040 mennessä.

Tavalliselle kansalle näkyvin keino tupakoinnin vähentämiseen on Savuton Suomi 2040 -hanke, jonka kautta osallistutaan keskusteluun tupakoinnista ja siihen liittyvistä haitoista. Hanke syntyi terveysalan järjestöjen ja tutkimuslaitosten yhteistyönä. Tahtotilan ilmaus on tärkeää jo hankkeen nimessä.

– Savuton Suomi -nimi otettiin alun perin eduskunnan puhemies Paavo Lipposen puheesta, jossa hän kehotti eri toimijoita päättämään, mihin tupakkapolitiikalla pyritään: halutaanko keskittyä tupakoinnin vähentämiseen vai peräti loppumiseen, kertoo Työterveyslaitoksen professori Kari Reijula.

Realistinen vai utopistinen tavoite?

Suomen muuttaminen savuttomaksi vaatii valtavasti työtä, mutta paljon on jo saavutettu. Reijula on jo nyt tyytyväinen Savuton Suomi 2040 -hankeen tuloksiin.

– Päivittäinen tupakointi on vähentynyt niin naisten, miesten kuin nuortenkin keskuudessa. Eteneminen saattaa kuitenkin hidastua siinä vaiheessa, kun jäljellä ovat enää voimakkaasti nikotiinista riippuvaiset tupakoijat.

Reijulan mukaan tavoite on kuitenkin realistinen, jos päivittäin tupakoivien määrä vähenee kymmenen prosenttia vuosittain. Alan ammattilaisten kouluttamisella ja motivoimisella on tärkeä rooli.

– Heidän asenteensa, osaamisensa ja toimintamallinsa ratkaisevat sen, saako tupakoitsija riittävästi tukea tupakoinnin lopettamiseen.

Terveysalan ammattilaisille on tarjolla erilaisia tapahtumia, kuten esimerkiksi valtakunnallinen Tupakka- ja terveys -päivä, joka järjestetään jo neljättä kertaa. Tällä hetkellä suunnitellaan ensi keväänä järjestettävää tilaisuutta, jossa käsitellään tupakoinnista vieroittamisen käytännön toteutusta terveydenhuollossa.

Kunnat ja valtio sekä työpaikat mukaan tavoitteeseen

Maamme 342 kunnasta jo 79 on julistautunut savuttomaksi ja 46 valmistelee savuttomuutta. Valiovalta puolestaan on kirjannut tupakkalakiin tupakkapolitiikan tavoitteeksi – maailman ensimmäisenä maana – tupakkatuotteiden käytön loppumisen. Myös monilla työpaikoilla kannustetaan savuttomuuteen.

– Tämän vuoden keväällä yksi kampanjan suurimmista saavutuksista oli julkilausuma, jonka allekirjoittivat kaikki keskeisimmät työmarkkinaosapuolet. Allekirjoittajat kannustivat julkilausumassa työpaikkoja tukemaan savuttomuutta ja tupakoivien työntekijöiden tupakoinnin lopettamista, kertoo Työterveyslaitoksen professori Kari Reijula.

Faktaa hankkeesta:
Savuton Suomi 2040 -hankkeen tarkoituksena on tehdä Suomesta täysin savuton maa. Tavoite pitää sisällään myös ns. savuttomat tupakkatuotteet eli muun muassa nuuskan ja purutupakan.

Tällä hetkellä suunnitellaan ensi keväänä järjestettävää Savuton Suomi 2040 – tilaisuutta, jossa käsitellään tupakoinnista vieroittamisen käytännön toteutusta terveydenhuollossa.

Kampanjan ohjausryhmässä ovat mukana muun muassa sosiaali- ja terveysministeriö, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Työterveyslaitos, Terveyden edistämisen keskus, FILHA, Suomen ASH, Suomen keuhkolääkärit, Lääkärit tupakkaa vastaan (DAT), HYKS, Hengitysliitto, Suomen syöpäyhdistys ja Pfizer.

Ensimmäinen tilaisuus Savuton Suomi 2040 -hankkeen nimissä järjestettiin tammikuussa 2008.

Hankkeen sivut osoitteessa: www.savutonsuomi.fi.

Tiedon ja kuvan välitti Deski.


Aiheet: , , , , ,

Kirjoita kommentti