Umami muualla Facebook

Julkaistu 15. 2. 2011 Teksti Tiedotteet, kuvat /kuva Umami Ei kommentteja Ajankohtaista

Vanhemmuuteen vaikea saada tukea lapsiperheiden palveluista

Alle 9-vuotiaiden lasten vanhemmista yli puolet on huolissaan omasta jaksamisestaan vanhempana. Lisäksi noin kolmannes on huolissaan yhteisen ajan riittämättömyydestä lapsen kanssa, omista vanhemmuuden taidoistaan sekä maltin menettämisestä ristiriitatilanteissa.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tuoreen tutkimuksen tulokset osoittavat, että äitiys- ja lastenneuvoloissa, päivähoidossa, esiopetuksessa, koulussa ja kouluterveydenhuollossa tunnistetaan hyvin lapseen liittyviä huolia, ja suurin osa vanhemmista kokee saavansa niihin riittävästi apua. Sen sijaan vanhemmat saivat harvemmin apua vanhemmuuteen liittyviin huoliin, erityisesti yksinäisyyteen, parisuhdeongelmiin, lähisuhdeväkivaltaan sekä päihde- ja mielenterveysongelmiin liittyen. Noin kolmanneksella vanhemmista oli vähintään viisi erityistä huolenaihetta, mutta vanhemmuuden huolia ei usein tunnisteta lapsiperheiden palveluissa.

”Erityisesti huomiota tulisi kiinnittää perheisiin, joissa painitaan monien ongelmien kanssa yhtaikaisesti. Tarvitaan keinoja, joilla vahvistetaan vanhemmuutta ja ehkäistään huolten ja ongelmien kasautumista, ennakoidaan ongelmien kehittymistä ja tunnistetaan ne varhain”, tutkimusprofessori Marja-Leena Perälä THL:stä toteaa. Ennakointi edellyttää palvelujen painopisteen siirtämistä korjaavasta työstä ehkäisevään työhön sekä palvelujen tuottajien tavoitteellista yhteistyötä.

Tutkimuksen tulosten mukaan tarvitaan pysyviä kuntien ja toimialojen yhteistyöryhmiä, joissa voidaan sopia yhteisistä tavoitteista, vastuista ja toimintakäytännöistä. Palveluja yhteensovittamalla pystytään kohdentamaan voimavaroja paremmin lasten ja perheiden hyödyksi.

Tutkimusaineiston vastaukset koottiin vuonna 2009 noin tuhannelta alle 9-vuotiaan lapsen vanhemmalta sekä noin tuhannelta työntekijältä terveys-, sosiaali- ja opetustoimesta. Tulokset ovat osa Suomen Akatemian rahoittamaa ja THL:n toteuttamaa Lapsiperheiden palvelujen yhteensovittaminen ja johtaminen (LapsYTY) -tutkimushanketta.

Tutkimuksen tuloksia esitellään tiistaina 15.2. Kuntatalolla ”Johdetaanko lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointia kokonaisuutena? – keskiössä palvelujen saatavuus, yhteistyö ja johtaminen kunnissa” -seminaarissa. LapsYTY-hankkeen raportti ilmestyy kevään 2011 aikana.


Aiheet: , , ,

Kirjoita kommentti