Umami muualla Facebook

Julkaistu 20. 5. 2010 Teksti Paula, kuvat Paula Niittynen 2 kommenttia Paula Niittynen

Villa Jussoila – Täynnä elämää Video

Olen tutustumassa Rauman uuteen hyvinvointikeskukseen Villa Jussoilaan. Jussoila on loistava esimerkki uudenlaisesta monialaisesta yhteistyöstä ja uuden teknologian integroimisesta näkymättömästi  turvalliseen ja viihtyisään ympäristöön.

Tästä lippulaivasta Rauma saa olla erityisen ylpeä. Yhteisöllisyys on otettu voimakkaasti kehitystyössä mukaan. Kierrän rakennuksen ulko- ja sisätilat toimitusjohtaja Eino-Pekka Vuorennon kanssa, joka esittelee uuden upean konseptin minulle sydän intoa palaen. Katseemme osuu ulkona viidennen kerroksen ikkunaan, jossa palvelutalon asukas ikkunansa takana seuraa innolla pihalla leikkiviä lapsia. Villa Jussoila on täynnä elämää joka kerroksessa – monitasoisesti. Tule mukaani kierrokselle.


Tyttölyseo taipui uuden ajan hyvinvointikeskukseksi

DSC_1304

Jussoilan kiinteistö on rakennettu 1953-1954 Rauman tyttölyseoksi. 2000-luvulle asti koulurakennuksena palvelleen Jussoilan omistus siirtyi loppuvuonna 2007 yksityiseen omistukseen. Jussoilan täydellinen 10 miljoonan euron peruskorjaus ikäihmisten monipuoliseksi hyvinvointikeskukseksi aloitettiin elokuussa 2008. Kohde otettiin käyttöön alkuvuonna 2010 ja samalla kiinteistö sai uuden nimen, Hyvinvointikeskus Villa Jussoila. Peruskorjaus on toteutettu raumalaisin suunnittelu- ja toteutusvoimin. Pääurakoitsijana toimi raumalainen Reeraus Oy.

DSC_1300

Villa Jussoila sisältää palveluasuntoja, tehostetun hoivan asuntoja, intervallipaikkoja, tiloja päivätoimintaan sekä tiloja erilaisille palveluntuottajille. Asukaspaikkoja Villa Jussoilassa on 75.

Kaikkien kaupunkilaisten kohtaamispaikka

Villa Jussoilan palvelut on tarkoitettu niin talon asukkaiden kuin myös talon ulkopuolelta tulevien tarpeisiin. Rakennuksen alimmissa kerroksissa sijaitsevat ikäihmisten päivätoiminta sekä erilaiset hoito- ja kuntoutuspalvelut kuten esimerkiksi kuntosali sekä lääkärin, fysioterapeutin ja jalkahoitajan vastaanottotilat.

Wellness Friskin kuntosalilla on käytössään uudenlaiset älykkäät kuntoilulaitteet, joissa Wellness-avain taltioi tavoitteesi mukaisen harjoitusohjelman ja opastaa sinua automaattisesti. Voit seurata kehitystäsi, sillä harjottelun aikana Wellness- avaimeen tallentuvat mm. toistot, sarjat, vastus ja  vauhti.

Nina’s Spa & Beauty ja Hair Anne Salmi haluavat toivottaa kaikki uudet asiakkaat tervetulleiksi. Spa-osastolla voit nauttia perinteisten kasvo- käsi- ja jalkahoitojen lisäksi erilaisista kylvyistä sekä kokeilla uutta energiakapseli-hoitoa. Suosittelen itse varsinkin rentouttavia kylpyjä.

DSC_1335

Rakennuksessa toimii myös lasten englanninkielinen päiväkoti, sillä tavoitteena on luoda sosiaalisesti kerrostunut yhteisö, jossa eri sukupolvet yhdistyvät saman katon alle. Palvelukeskuksen keskeinen sijainti Karjalankadulla mahdollistaa päiväkeskuksen palvelujen käytön myös kotona asuville.

Jussoilassa juhlitaan näyttävästi

Päivätoimintakeskuksen kruunaa alkuperäiseen 1950-luvun asuun restauroitu juhlasali Uljas näyttämöineen. Juhlasali mahdollistaa monipuolisen kulttuuri-, juhla- ja viihdetarjonnan palvelutalon käyttäjille. Uljas toimii myös esim. yrityksille erilaisten kokous- ja seminaarien järjestämispaikkana. Tilaa  voidaan varata esim. häiden ja muiden juhlien järjestämiseen.

Ravintola Lemmessä tarjoillaan lounaan ja päivällisen lisäksi aamiaista aamu kahdeksasta kymmeneen, myös lauantaisin. Ravintolatilat soveltuvat erinomaisesti esimerkiksi yritysten aamiaistilaisuuksiin.

DSC_1353

Kodinomaisia asumisratkaisuja

DSC_1362

Villa Jussoilan suunnittelussa on painotettu ikäihmisten elinkaariajattelua. Tilat ja piha-alueet on suunniteltu erityisesti ikääntyneiden ja liikuntarajoitteisten sekä lasten tarpeet huomioiden.

Villa Jussoilan taustalla vaikuttaa Wiktio Oy. Yritys toimii yhdessä monialaisen asiantuntijajoukon kanssa. Wiktion luotsaama Turvallinen yhteisöllinen elinympäristö -projekti on osa Tekesin -ohjelmaa. Wiktio korostaa sisältörikkaan ja yhteisöllisen arjen merkitystä yksilölle elämäntilanteesta riippumatta.

– Sisältö- ja käyttäjälähtöiseen suunnitteluun on palveluasumisessa kiinnitetty aivan liian vähän huomiota. Meille oli alusta lähtien selvää, että sisältö tulee ensin. Tämän tyyppisen tavoitteen edessä monialaisen suunnittelun vahvuudet pääsevät todella oikeuksiinsa. Villa Jussoila on meille enemmän kuin palvelutalo, Wiktion toimitusjohtaja Eino-Pekka Vuorento sanoo.

Esteettömyys suunnittelun lähtökohtana

Villa Jussoilassa toteutettu kokonaisvaltainen palvelumalli ottaa senioreiden erityistarpeet suunnittelun lähtökohdaksi. Ikääntyminen muuttaa väistämättä suhdetta lähiympäristöön. Oikein suunniteltuna lähiympäristö tarjoaa kaikki tarvittavat palvelut sisällöllisesti rikkaan arjen toteutumiseen, rajoitteista riippumatta. Palveluverkosto kattaa kaikki arjen palvelut sosiaali- ja terveyspalveluista liikunta- ravintola- ja hemmottelupalveluihin. Palvelut on kehitetty ja toteutetaan kumppanuudessa alueen palveluntuottajien kanssa. Kumppaneina Jussoilassa on kaikkiaan yhdeksän yritystä.

Villa Jussoilassa on panostettu innovatiivisiin asumisratkaisuihin. Kokonaisuus on toimiva ja esteetön. Avarat tilat ja turvateknologiset ratkaisut sallivat omaehtoisen liikkumisen. Seniori-kalustemallisto on suunniteltu erityisesti ikääntyviä ajatellen. Huolellinen suunnittelu, paitsi tarjoaa asukkaille rikkaamman lähiympäristön, myös vapauttaa hoitajien voimavaroja olennaiseen, yhdessä tekemiseen ja olemiseen.

DSC_1365

Ympäristön viihtyvyyteen on kiinnitetty erityisesti huomiota. Vaikka teknologiaa on paljon, se on upotettu rakenteisiin esteettisen kotiympäristön luomiseksi. Asunnoistaan asukkaat päättävät itse. Villa Jussoilan on tarkoitus olla asukkailleen koti, jota jokainen käyttää haluamallaan tavalla. Kotipalvelut tuovat talon palvelut myös kauempana asuvien ulottuville.

– Olemme alusta lähtien lähteneet siitä, että yhteisöllisyys, käyttäjälähtöisyys, turvallisuus ovat niitä komponetteja, jopa perusarvoja, jotka kuuluvat ihmisen elinkaareen. Ei voi olla niin, että esim. teknologia, jota tarjotaan on pelottavaa, vaikeakäyttöista ja monimutkaista käyttää oli kyseessä sitten lapsi, aikuinen, ikääntyvä ihminen, omainen sitä hyödyntävät henkilöt olivatpa he sitten missä tahansa, muistuttaa Vuorento.

– Lähtökohtaisesti apuvälineet ovat hyvin pitkälti teknokraattien luomia ja näin ollen tekevät sen mitä tavoitellaan, mutta täysin erillisinä funktioina. Tästä syystä lähdimme uraauurtavasti keskustelemaan käyttäjien, asiakkaiden ja muiden sidosryhmien kanssa siitä, että 2010 luvulla ei nämä asiat voi olla näin vaikeasti käytettävissä, joten projektisuunnitelma pitää sisällään kaikki intressiryhmät ja lähtee kokonaisuudesta ei yksittäisistä toiminnoista, selventää Vuorento.

Stress Free Area®

Villa Jussoilan tilasuunnittelu nojaa Margit Sjöroosin ajatuksiin stressittömästä ympäristöstä. Stress Free Area® on strategista suunnittelua negatiivisten stressitekijöiden karsimiseksi ympäristöstä. Ajattelussa yhdistyvät ympäristön visuaalinen ja fyysinen ergonomia. Teknologian ehdoilla kulkeva suunnittelu ei ota huomioon loppukäyttäjän kokemusta tilasta. Sjöroosin malli painottaa tilan elämyksellistä kokemista. Kokemukset ja havainnot ympäristöstä vaikuttavat ihmisen kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin. Parhaimmillaan uusi ympäristö nostaa vireystilaa ja innostaa toimimaan.

Väreillä on tärkeä tehtävä luotaessa kohteesta yhtenäistä ja harmonista kokonaisuutta. Tämän huomaa kulkiessani ympäri Jussoilaa. Yksityiskohdat, sisustus, tekstiilit ja arkkitehtuuri kutsuvat rentoutumaan esimerkiksi takan eteen. Sauna-osastot ja neuvotteluhuoneet ovat osa jatkumoa.

DSC_1337

DSC_1336

DSC_1363

Kulttuurihistoriallisten rakennusten monipuolinen hyödyntäminen

DSC_1320

DSC_1370

Hyvä kulttuurinen ympäristö on rakennetun, visuaalisen ja sosiaalisen ympäristön muodostama kokonaisuus. Se on tehty käyttäjiä huomioiden, se mahdollistaa erityyppisten elämäntapojen nivoutumisen yhteen ja virikkeellisen tasapainon syntymisen. Rakennetun ympäristön suurin viihtyvyystekijä syntyy ihmisistä ja sosiaalisesta verkottumisesta.

Villa Jussoilan toiminnan taustalla on ajatus kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ottamisesta käyttöön moderneina palvelukoteina. Lähtökohtaisesti usein arvioidaan vanhan korjaamisen tulevan uudisrakentamista kalliimmaksi.

– Näin varmasti onkin mikäli uudisrakentamista harjoittava yritys muuttaa toimintaansa korjausrakentamiseen. Kyse on kuitenkin menetelmistä ja toimintatavoista. Olemme itse todistaneet itsellemme useiden projektien kautta että korjausrakentaminen voi myös olla kustannustehokas vaihtoehto uudisrakentamiselle. Olemme päässeet hyviin tuloksiin ja voimme todeta että korjausrakentaminen on edullisempaa kuin uudisrakentaminen myöskin kun mitataan laatua, painottaa Vuorento.

– Villa Jussoila on suojeltu rakennushistoriallisesti merkittävänä kohteena. Julkisivut on suojeltu ja sisäpuoliset muutokset taas voi toteuttaa melko vapaasti. Kaavoituksessa ongelmia aiheuttaa epäjohdonmukaisuus, eli eri kohteissa ja eri kunnissa on erilaiset käytännöt. Eihän ole perusteltua suojella rakennusta käytöltä vaan mahdollistaa rajatusti ne hyvällä maulla toteutetut muutokset joita käyttötarkoituksen muutokset vaativat. Yleistä on myös se, että niin kauan kuin valtio tai kunta omistaa kohteen niin kaikki on mahdollista. Kun kohde siirtyy yksityisomistukseen, niin muutokset eivät sen jälkeen ole enää mahdollisia, huokaa Vuorento.

Turvallinen ja viihtyisä elinympäristö

DSC_1299

Hyvä ympäristö on turvallinen. Se on myös virikkeellinen, viihtyisä ja hyvin hoidettu.  Fyysiseen turvallisuuteen sisältyvät myös ympäristön inhimillinen mittakaava, lämpimät rakennusmateriaalit ja luonnonelementit. Pienyhteisön, jossa ihmiset ovat keskenään vilkkaassa vuorovaikutuksessa ja tuntevat toisensa ja joissa sosiaalinen kontrolli ihmisten välillä toimii, ovat yleensä turvallisia.

Tulevan käyttäjäkunnan ymmärtäminen on oleellinen osa hyvää suunnitteluprosessia. Monisektorinen kaupunkiuudistus perustuu eri alojen asiantuntemuksen hyväksikäyttöön ja elinympäristöstä vastuussa olevien toimijoiden sitoutumiseen uudistusprosessiin.

Arkkitehtuurissa umpinaisuus ja pimeys tuntuvat useista ihmisistä epämiellyttäviltä ja vaaraa indikoivilta. Tietyt materiaalit, kuten betoni, koetaan uhkaaviksi. Tyhjyys, autius ja ihmisten puuttuminen koetaan pelottaviksi. Ihmisillä, jotka liikkuvat paljon, on erilaisia mielikuvia ympäristöstään kuin niillä, jotka liikkuvat vähän.

Yhtenä kestävän kehityksen ulottuvuutena nähdään sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävä kehitys, joka tarkoittaa, että esimerkiksi rakentamisessa huomioidaan eri väestöryhmien tarpeet, jotta elinympäristö tyydyttäisi kaikkia.

Miten asukkaiden asumisturvallisuutta, väkivaltaa ja muita rikosriskejä sekä liikkumisen turvallisuutta on otettu huomioon suunnittelussa ikääntyvien kannalta, erityisesti rakennuksen pihalla ja ympäristössä, Eino-Pekka Vuorento?

– Villa Jussoilan turvajärjestelmä kattaa niin sisä- kuin ulkotiloissa kameraseurannan jota voidaan seurata myös ”webin yli” reaaliajassa tarvittaessa. Lisäksi asukkailla on turvaranneke, joka informoi asukkaan toimista reaaliajassa hoitohenkilökunnalle. Lisäksi Villa Jussoilassa on kehitteillä paikannusjärjestelmä, joka toteutetaan ja kehitetään käyttäjälähtöisesti yhdessä myös asukkaiden ja hoitohenkilöstön kanssa. Esteettömyys mielessä Villa Jussoilassa on onnistuttu hyvin. 6 000m2 99% on esteettömästi niin rollaattorien kuin myös pyörätuolien saavutettavissa, kertoo Vuorento.

– Esteettömyydestä Villa Jussoila saikin 5.5.2010 esteettömyystodistuksen Rauman invalidit Ry:ltä. Todistus on kolmas Raumalla annettu, hymyilee Vuorento.

– Teknisen integraation kehittäminen perustuu siihen, että kaikki se turvatekniikka, mitä Villa Jussoilassa on pyritään tekemään niin huomaamattomaksi kuin se vain suinkin on mahdollista. Tällä on luonnollisesti suuri vaikutus asumisviihtyvyyteen. Emme ole tavanneet vastaavaa missään muualla toistaiseksi, selventää Vuorento.

Yhteisöllisyyden paluu

Jussoila on täynnä elämää ja mahdollistaa luontevan kohtaamispaikan ihmisten kanssa. Mitä haluatte viestittää ihmisille yhteisöllisyyden merkityksestä?

– Ei tarvitse mennä montaa vuosikymmentä taakse päin kun usea sukupolvi asui samassa yhteisössä, jossa sukupolvet kohtasivat toisensa luontevasti. Kehitys on menossa väistämättä siihen suuntaan suurten ikäluokkien vanhetessa, että yhteisöllisyys on ainoa oikea tapa hoitaa luonnollisesti ikääntyviä ihmisiä. Tällöin he saavat arvokkaan elämän myös niille vuosille, joita heillä on jäljellä, valaisee Vuorento.

Joka asuinkerroksessa on asukkaiden käytössä sauna, jonka suunnittelussa on otettu huomioon ikääntyvien tarpeet.

DSC_1375

– Kukaan tulevista ikääntyvistä ei hyväksy sitä, että heidät sijoitetaan laitoksiin tai vanhainkoteihin, joissa ei olisi aito arki läsnä kaikkine iloineen ja myös suruineen. Näin ainakin me uskomme.

Hyvä ympäristö kilpailuvaltti Suomessa

Arkkitehtuuri ja hyvä ympäristö tulevat olemaan tulevaisuudessa tärkeä kilpailuvaltti suomalaisen hyvinvointivaltio-brändin luomisessa. Minkälainen on ollut kiinnostus lippulaivaanne kohtaan?

– Valtakunnan tasolla olemme saaneet positiivista julkisuutta ja Villa Jussoilan kehittymistä seurataan innolla senkin vuoksi, että koko projekti on puhtaasti yrittäjälähtöinen ja Tekes on siinä vahvasti mukana, innostunut Vuorento kertoo.

Hän jatkaa kertomalla, että rakenteet tulevat muuttumaan rajusti. Yksityiset palveluntuottajat tulevat olemaan isossa roolissa kun ajatellaan tulevaisuuden hoiva-asumista. Hyvinvointikeskuksia tulee lisää niin uudisrakennuksina kuin vanhojen arvorakennusten saneerauksien kautta. Yhteisöllisyys on voimavara, jolla pystytään hoitamaan jatkossa asioita, jotka nyt tuntuvat haasteellisilta ja vielä kun siihen lisätään turvallinen elinympäristö huomaamattomasti niin selviytyminen on mahdollista.

DSC_1351

– Yhteiskunnan ei ole mahdollista maksaa kaikkia kustannuksia jotka aiheutuvat Ikääntyvän väestön määrän lisääntymisestä lähi vuosina. Näin ollen omavastuuosuudet tulevat kasvamaan ja samalla siirtyy päätösvaltaa virkamiehiltä yksilöille, eli yksilö voi enemmän päättää myös siitä missä haluaa asua elämänsä ehtoon, muistuttaa Vuorento.

DSC_1350

Vuorennon mukaan tällä hetkellä palvelujen piiriin kuuluvat vaatimattomiin oloihin tottuneet pula-ajan ihmiset, jotka tyytyvät melko vähään. Tulevaisuudessa vaatimustaso tulee nousemaan paljon. Tällä hetkellä vallitsee vielä tilanne, jossa jostain kumman syystä virkamiehet kuvittelevat kaikkien tarvitsevan ja haluavan samanlaista mahdollisimman halpaa hoivaa. Tulevaisuudessa kuitenkin tarvitaan useita eri vaihtoehtoja joista yksilö voi valita itselleen sopivan vaihtoehdon.

DSC_1367

Restrukturaatio – elä aistien kaupunkitilassa

Lähteet:

Spaces (2009): Minun kaupunkini. Reed Business Information. Tampere.

Nikulainen, P. (2000). Nainen, pelko ja tilankäytto Turun kampusalueella. Pro gradu -tutkielma. 111 s + liitteet. Turun yliopisto. Maantieteen laitos.

Lisätietoja:

www.villajussoila.fi

www.wiktio.fi

Villa Jussoila
Karjalankatu 16
26100 Rauma

info@villajussoila.fi
tel: +358 44 021 3536


Aiheet: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

2 kommenttia

 1. Todistus kiireellisen lainan

  Todistus kiireellisen lainan välillä erityisesti hankittujen 48h olen Louis Goetia valmis etsimään yli 6 kuukautta. Olen ollut monta kertaa petkuttaa välillä erityisesti laina sivustoja haluavat lainan toisistaan ​​erityisesti useiden ihmisten. Mutta kun olin huijaa minua, ja lopulta en saa mitään tilini. Mutta onneksi Törmäsin todistus puhuu lainassa apua Pauline, otin yhteyttä kunnioittaa näitä ehtoja. Hänen ansiostaan ​​sain laina € 170,000 aikana 95 kuukautta. Joten te jotka tarvitsevat minun kaltaiseni voit kirjoittaa hänelle ja selittää tilanteesi ja voit olla tyytyväinen 48 tuntia, se voisi auttaa sinuakin. Hänen mail: pauline.brock2@aol.com

  Vastaa kommenttiin

  Kirjoittanut

  pauline

  9. 5. 2015 12.37

 2. Huomio! Huomiota! Oletko

  Huomio! Huomiota!

  Oletko velkaa tai kiireesti laina? Tarvitsetko apua rahoittamaan yrityksesi? Palvelumme ovat helppo ja turvallista 24/7, Tarjoamme laina kaikkialla maailmassa 3 %. Jos olet kiinnostunut saamaan lainan ota yhteyttä seuraavaan sähköpostiosoitteeseen: deal_finance.ukloan@post.com

  Parhain terveisin.

  Sir. (HOD) Clement Ott
  Deal Finance Loan Company

  Vastaa kommenttiin

  Kirjoittanut

  Clement Ott

  29. 6. 2015 9.24

Kirjoita kommentti