Umami muualla Facebook

Julkaistu 23. 10. 2018 Teksti Mervi Hannele Sandbacka, kuvat /kansikuva PS-kustannus Ei kommentteja Kirjallisuus

Miten ADHD vaikuttaa arkeen ja elämään?

Mikä minua vaivaa, kun en pysty keskittymään, on ihan pakko nousta pulpetista kiertämään luokkaa tai töissä työpöydän äärestä vähän väliä hakemaan kahvia tai juttelemaan työkaverien kanssa. Läksyihin on vaikea keskittyä, jonkun on vahdittava, että teen ne. Kotiin unohtuu usein koulukirjoja tai töissä olevalta kalenteri tai työpapereita.  Myöhästyn usein tapaamisista tai suorastaan unohdan mennä tapaamiseen. Käytökseni häiritsee muita ja tuo itselleni ahdistavan olon.

Tällaista voi sattua satunnaisesti kenelle tahansa, mutta adhd-oireiselle tavan takaa. Suututtaa ja raivostuttaa ja siitä saavat kärsiä vanhemmat tai puoliso ja lapset. Lohdullista on, että adhd-oireiselle on saatavissa apua.
Katariina Berggren ja Jari Hämäläinen ovat toimittaneet ADHD-käsikirjan yhteistyössä ADHD-liiton kanssa. Käsikirja julkaistiin lokakuun alkupuolella osana ADHD-viikkoa. Kirjan esipuheessa sanotaan, että se tarjoaa viimeisimmän tiedon adhd:n ilmenemisestä, diagnosoinnista, hoidosta ja kuntoutuksesta. Kirja on tarkoitettu ammattilaisille ja opiskelijoille, mutta sen on tarkoitus palvella myös adhd-oireisia, heidän läheisiään ja muita aiheesta kiinnostuneita.

Kirjassa on adhd:n määritelmä: Adhd on neuropsykiatrinen häiriö, jossa esiintyy pitkäaikaisia ja toimintakykyä haittaavia vaikeuksia keskittymisessä, aktiivisuuden säätelyssä ja impulssien hillinnässä.

Kirja tuo esille, miten adhd vaikuttaa arkeen ja elämään. Adhd:stä kärsivät niin lapset, nuoret kuin aikuisetkin. Moni on saanut diagnoosin vasta aikuisena. Se on saattanut olla helpotus, että omalle käytökselle löytyy vihdoin syy ja, että apua on saatavissa. Adhd on haastavaa sekä vanhemmuudelle että parisuhteelle, tietävät kirjan toimittajat.

Adhd-liitossa tiedetään, että adhd:n tunnistamiseen, tutkimuksiin pääsemiseen ja hoitoon liittyy edelleen haasteita. Käsikirjan toimittajat toivovatkin, että kirjasta on hyötyä adhd:n varhaisessa tunnistamisessa. He toteavat, että on tärkeää vahvistaa adhd-oireisten hyvinvointia ja osallisuutta yhteiskunnassamme. Hoitamaton adhd voi haitata sosiaalisia suhteita, koulu- ja opintopolkua sekä työllistymistä.

Kirjan toimittajat sanovat, että Adhd-käsikirja on perusteos, joka käsittelee adhd:tä ikäkausittain – lapsuus, nuoruus ja aikuisuus. Kirjoittajina on muun muassa psykiatreja, psykologeja, toimintaterapeutteja sekä kasvatus- ja opetusalan ammattilaisia. Ääneen pääsevät myös kokemusosaajat vanhemman, nuoren sekä aikuisen näkökulmasta.

Kirjan toimittajista:

Katariina Berggren on toimintaterapeutti, työnohjaaja (STOry), sensorisen integraation teoria ja terapia -koulutettu. Hän toimii ADHD-liitossa suunnittelijana. Berggren on ollut mukana ADHD-liiton edustajana sekä kommentoimassa ADHD:n Käypä hoito -suosituksen päivitystä että työstämässä Käypä hoito -suosituksen potilasversiota.

Jari Hämäläinen on yhteisöviestinnän medianomi ja viestinnän ammattilainen. Hän toimii ADHD-liiton tiedottajana. Hämäläinen on ollut mukana viemässä ja tuottamassa ajantasaista sekä oikeaa tietoa niin suurelle yleisölle kuin adhd-oireisille sekä heidän läheisilleen.

Kirjan tiedot

ADHD-käsikirja
Katariina Berggren ja Jari Hämäläinen (toim.)
Sivuja 337
Hinta 45 euroa
Nidottu
1. painos, 2018
ISBN 978-952-451-857-4
PS-kustannus


Aiheet: , , , , ,

Kirjoita kommentti