Umami muualla Facebook

Julkaistu 21. 5. 2012 Teksti Tiedotteet Ei kommentteja Ruoka ja juoma

Täysimetys ja pitkä imetys ovat yleistyneet

Alle neljän kuukauden ikäisten täysimetys sekä pitkä imetys ovat hieman yleistyneet viiden viime vuoden aikana. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja sosiaali- ja terveysministeriön yhteistyönä tehdyn selvityksen mukaan imetyssuositus jää edelleen toteutumatta valtaosalla suomalaislapsista.

Tärkeä syy imetyssuosituksista jäämiseen on puute asiantuntevasta imetysohjauksesta. Raportin mukaan tarvitaan lisää perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteistyötä sekä lisää koulutusta terveydenhoitajille imetyksen ohjauksessa.

Terveydenhoitajan koulutus vaikuttaa

Nyt vain joka toinen äiti saa ajantasaiseen tietoon ja näyttöön perustuvaa imetysohjausta. Puolet terveydenhoitajista ei ole saanut imetyksen ohjaamiseen koulutusta. Tilanne oli sama jo viisi vuotta sitten julkaistussa selvityksessä imeväisikäisten ruokailusta.

-Joka toinen äiti saa valeimetysohjausta, kommentoi Imetyksen tuki ry tuloksia.

Imetyksen yleisyydessä selvityksessä ilmeni eroja terveydenhoitajan saaman imetysohjauskoulutuksen mukaan. Kokonaisimetys oli hieman yleisempää 4-7 kuukauden iässä ja täysimetys 2-3 kuukauden iässä, jos terveydenhoitaja oli saanut imetysohjaajakoulutuksen. Myös imetyksen jatkaminen vuoden iän jälkeen oli tavallisempaa koulutettujen terveydenhoitajien asiakkailla.

Terveydenhoitajat vaikuttavat lapsiperheiden imetystietouteen jo raskausaikana ja perhevalmennuksessa sekä edelleen vauvan synnyttyä. On tutkittu, että otollisin aika saada näyttöön perustuvaa imetystietoa on raskauden alkupuolella.

Joka viides nelikuinen kasvaa äidinmaidolla

Yli 90 prosenttia äiti-vauva-pareista oli aloittanut imetyksen. Kuitenkin seitsemän kymmenestä vastasyntyneestä oli saanut synnytyssairaalassa lisämaitoa. Aikaisempien tutkimusten mukaan erityisesti tavanomaisen äidinmaidonkorvikkeen antaminen synnytyssairaalassa ilman selvää lääketieteellistä syytä on yhteydessä imetyksen lyhyempään kestoon.

Sairaalassa annettu lisämaito jätettiin laskuista alle kuukauden ikäisten täysimetyksestä kysyttäessä. Alle kuukauden ikäisistä lapsista täysimetettyjä oli hieman alle puolet. Kahdeksan prosenttia alle kuukauden ikäisistä vauvoista ei saanut äidinmaitoa lainkaan ja loput vajaa puolet oli osittain imetettyjä.

Neljä kuukautta täyttäneistä runsas viidennes oli täysimetettyjä, alle puolet osittain imetettyjä ja kolmannesta ei imetetty. Puolen vuoden ikää lähestyvistä kymmenesosa oli täysimetettyjä, runsas puolet osittain imetettyjä ja runsas kolmannes ei saanut äidinmaitoa. Noin vuoden iässä runsas kolmannes lapsista sai vielä äidinmaitoa. Tietoa yli vuoden pituisista imetystaipaleista ei Suomessa kerätä.

Alkuhankaluuksiin ei saada riittävästi apua

Imetys oli loppunut keskimäärin jo kolmen kuukauden iässä, mikä kertoo siitä, että alkuvaiheen imetyshankaluudet ovat käyneet ylivoimaisiksi. Äidit haluavat imettää enemmän, sillä vain noin seitsemän prosenttia äideistä oli lopettanut imetyksen oman jaksamisensa vuoksi.

Vanhempien koulutustausta ja sosiaalinen asema vaikuttivat voimakkaasti imetyksen yleisyyteen. Korkeasti koulutettujen isän ja äidin vauva oli 2,5 kertaa todennäköisemmin imetetty kuin alimmin koulutettujen vanhempien lapsi. Esimerkiksi nelikuisista vauvoista täysimetettyjen osuus oli 42 prosenttia äitien ylimmässä ja 18 prosenttia alimmassa koulutusryhmässä.

Imetyksen todennäköisyyttä alensivat nyt, kuten aiemmissakin selvityksissä, myös äidin tupakointi ja yksinhuoltajuus.

Imetysvalmennuksen ja -ohjauksen parantamiseksi Imetyksen tuki vaatii Suomeen kokopäiväistä imetyskoordinaattorin virkaa. Sitä on esitetty myös Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen imetyksen edistämisohjelmassa vuodelta 2010. Tällä hetkellä imetyskoordinaattorin töihin on THL:ssä resursoitu yksi työpäivä viikossa.

Kiinteitä ruokia kiirehditään

Kolmen ensimmäisen kuukauden aikana harva lapsi sai muuta kuin äidinmaitoa tai korviketta, mutta sen jälkeen perunan tai muiden kasvisten, marjojen tai hedelmien sekä viljavalmisteiden käyttö lisääntyi nopeasti. Jotakin kiinteää ruokaa oli kolme kuukautta täyttäneistä lapsista saanut 16 prosenttia vuoden 2005 aikaiseen 12 prosenttiin verrattuna.

Neljä kuukautta täyttäneillä oli viljavalmisteita saaneiden lasten osuudessa selvä nousu vuoden 2005 tuloksiin verrattuna. Viisi kuukautta täyttäneistä vauvoista valtaosa oli saanut edellisen vuorokauden aikana viljaa, kasviksia tai hedelmiä.

Vastaavanlainen jyrkkä nousu tapahtui lihan, kalan tai munan käytössä neljän ja kuuden kuukauden välillä.

Taaperoimetyssuositus vaihtelee

Tutkimukseen kutsuttiin kaikki Suomen lastenneuvolat. Neuvolaterveydenhoitajat haastattelivat lapsen vanhempia neuvolakäynnin yhteydessä. Tutkimukseen osallistui yli 5 000 perhettä ja 800 terveydenhoitajaa.

Suomessa suositellaan yksinomaista imetystä puolen vuoden ikään asti ja imetyksen jatkamista muun ruuan ohella vuoden ikään saakka. Maailman terveysjärjestö WHO suosittelee niin ikään puolen vuoden täysimetystä ja imetyksen jatkamista vähintään kahden vuoden ikään ravitsevan ja ikätasoa vastaavan ruuan lisäksi kaikilla maailman lapsilla.

Suosituksen taustalla on tutkimusnäyttö siitä, että imetyksestä hyötyvät sekä äiti että lapsi. Korvikeruokinta lisää lapsen riskiä sairastua moniin tauteihin, etenkin sairaalahoitoa vaativiin hengitystieinfektioihin ja ripulitauteihin. Imettävän äidin riski sairastua rintasyöpään ja munasarjasyöpään pienenevät ja imetys suojaa äitiä myös verenpainetaudilta ja diabetekselta. (Ruokatieto)

THL: Äidin koulutus näkyy lapsen ruokalautasella (25.4.2012)
Äidinmaidonkorvikkeen sisältämällä lehmän insuliinilla yhteys diabetekseen(6.3.2012)
Imetyksestä puhumisen uskotaan lisäävän imetystä maailmanlaajuisesti(20.10.2011)
Neuvoloiden pitäisi vaikuttaa koko perheen ruokatottumuksiin (6.5.2011)

Muualla verkossa:

THL: Täysimetys ei toteudu – koulutuserot näkyvät
THL: Imeväisikäisten ruokinta Suomessa vuonna 2010 -raportti (pdf)
Unicef: Nutrition: Breastfeeding

Tiedotteen välitti ruokatieto.

Kuvituksena:

Pierre-Auguste Renoirin maalaus Äitiys (1886)


Aiheet: , , , ,

Kirjoita kommentti