Umami muualla Facebook

Julkaistu 26. 8. 2013 Teksti Umami Yksi kommentti Hyvinvointi

Mistä apua oikeudellisiin ongelmiin?

Kirjoitussarjassani olen käynyt läpi muutamia tavallisen ihmisen tavalliseen arkeen vaikuttavia oikeudellisia tilanteita. Päätän kirjoitussarjani tältä erää tähän. Näin lopuksi annan muutamia neuvoja siitä, mistä kannattaa hakea apua oikeudellisiin pulmatilanteisiin, siinä vaiheessa kun ne aktualisoituvat omassa elämässä.

Lakimiehet, varatuomarit ja asianajajat

Lakimies –nimike ei ole Suomessa suojattu. Kuka tahansa voi periaatteessa käyttää itsestään nimitystä lakimies, vaikka ei omaisikaan minkäänlaista oikeudellista koulutusta. Monelle tulee yllätyksenä se, että lakiasiaintoimiston voi perustaa kuka tahansa. Mitään takeita ei ole siitä, että lakiasiaintoimistoa pyörittävällä henkilöllä on takanaan lainopillinen tutkinto tai edes keskeneräisiä opintoja aiheesta.

Suomessa oikeudellinen perustutkinto on nimeltään oikeustieteen kandidaatin tutkinto (OTK), josta nykyään käytetään myös nimitystä oikeustieteen maisterin (OTM) tutkinto.

Varatuomarin arvonimeä saa puolestaan käyttää se, joka on tutkinnon suorittamisen jälkeen suorittanut vuoden kestävän tuomioistuinharjoittelun eli auskultoinnin.

Asianajajaksi saa kutsua itseään vain henkilö, joka on hyväksytty Suomen Asianajajaliiton jäseneksi. Jäseneksi hyväksyminen edellyttää ylemmän oikeustieteellisen korkeakoulututkinnon (OTK tai OTM) suorittamista, vähintään neljän vuoden työkokemusta sekä asianajajatutkinnon läpäisyä. Asianajat ja asianajotoimistot toimivat Asianajajaliiton valvonnan alla. Asianajaja voidaan esim. erottaa liiton jäsenyydestä, jos hän menettelee epärehellisesti.

Asianajotoimistossa työskenteleminen on näin ollen jonkun asteinen tae henkilön ammattitaidosta oikeudellisten asioiden hoitamisessa sekä niiden moitteettomasta hoitamisesta. Muiden lakimiesten kohdalla vastaavaa valvontaa ei ole.

Lisätietoa asianajotoiminnasta ja asianajajien valvonnasta saa Suomen Asianajajaliiton verkkosivuilta osoitteesta http://www.asianajajat.fi/. Kaikki Suomessa toimivat asianajajat ovat myös listattuna verkkosivuilla, josta hakutoiminnon avulla voi hakea asianajajaa mm. paikkakunnittain ja osaamisaloittain.

Pääsääntöisesti oikeudenkäyntiasiamiehenä tuomioistuimessa saa toimia vain asianajaja tai muu oikeustieteen kandidaatin tutkinnon suorittanut henkilö. Muita lainopillisia palveluja saa tarjota kuka tahansa.

Oikeusaputoimistot ja yleinen oikeusapu

Lainopillisia palveluja tarjoavat myös kunnalliset oikeusaputoimistot. Vain luonnolliset henkilöt ovat oikeutettuja oikeusapuun. Oikeusavun myöntämisen edellytyksenä on lisäksi henkilön vähävaraisuus. Vähävaraisimmille henkilöille oikeusapu on ilmaista ja muille oikeusavun piiriin kuuluville oikeusapua voidaan myöntää siten, että asiakas kustantaa palvelusta tietyn omavastuuosuuden, joka vaihtelee 20-75 %:n välillä.

Oikeusapuasioissa asiakasta voi edustaa joko julkinen oikeusavustaja taikka yksityinen asianajaja tai muu tutkinnon suorittanut lakimies, jonka palkkio maksetaan tällöin valtion varoista joko kokonaan tai osaksi.

Lisätietoa oikeusavusta ja mm. oikeusapulaskuri löytyvät oikeushallinnon verkkosivuilta osoitteesta http://www.oikeus.fi/4313.htm.

Oikeusturvavakuutus

Useimpiin kotivakuutuksiin sisältyy oikeusturvavakuutus. Oikeusturvavakuutuksesta saadaan korvausta oikeudellisen avustajan palkkaamisesta aiheutuvista kuluista.

Korvattavuuden piiriin kuuluvat asiat riippuvat kunkin vakuutuksen vakuutusehdoista, mutta yleisenä nyrkkisääntönä voidaan todeta, että vakuutukset yleensä korvaavat oman avustajan käyttämisestä aiheutuvia kuluja henkilön yksityiselämään liittyvissä riita-asioissa. Oikeusturvavakuutuksesta ei yleensä korvata rikosasian vastaajalle aiheutuvia kuluja taikka vakuutetun työntekoon tai ammatinharjoittamiseen liittyvistä riita-asioista aiheutuvia kuluja. Useissa vakuutuksissa myös perheoikeudelliset riita-asiat on suljettu korvattavuuden ulkopuolelle silloin, kun niistä käydään oikeutta ensimmäistä kertaa. Jos aiemmin tehtyyn esim. lapsen huoltoa koskevaan sopimukseen haetaan muutosta tai oikeudessa jo kertaalleen ratkaistua asiaa käsitellään uudestaan oikeudessa, kattavat useimmat vakuutukset tämän uuden käsittelyn kustannukset.

Oikeudenkäynnit Suomessa saattavat muodostua melko kalliiksi tavallisen ihmisen näkökulmasta ja oikeusturvavakuutuksesta voi olla tällöin korvaamaton apu oikeudenkäyntiin jouduttaessa. Yleensä oikeusturvavakuutuksen vakuutusmaksu kotivakuutuksen osana on hyvin pieni siitä saatavaan etuun nähden.

Pia Bräysy

asianajaja, varatuomari


Aiheet: , , , , , , ,

Yksi kommentti

Kirjoita kommentti