Umami muualla Facebook

Julkaistu 8. 8. 2010 Teksti Umami Ei kommentteja Luonto ja vapaa-aika

Ilmastonmuutos

Kesän lämpimät ilmat ovat hellineet auringonpalvojia, toiset läkähtyvät kuumuuteen. Samalla kuivuus rokottaa marja- ja sienisatoa. Kun ilman hiilidioksidipitoisuus kasvaa, sen kyky varastoida auringon lämpöenergiaa paranee; puhutaan kasvihuoneilmiöstä.

Juuri tästä on vilkkaasti käytävässä ilmastonmuutosdebatissa kyse. Skeptikot väittävät, ettei ihmisten aihettamilla hiilidioksidipäästöillä voi olla dramaattista vaikutusta maapallon ilmastoon, sillä ilmakehä on niin laaja ja monimutkainen järjestelmä. Aiheuttamamme päästöt ovat vain kuin pieru Saharassa. Laajempi konsensus tiedeyhteisössä vallitsee kuitenkin siitä, että ilmastonmuutosta on pidettävä todellisena uhkana ja ainakin osittain ihmisen aiheuttamien hiilidioksidipäästöjen seurauksena. Riippumatta siitä kumpi kanta lopulta osoittautuu oikeaksi, niin tosiasia on se, että ilmastomme lämpenee jatkuvasti. Etiikan kannalta kysymys ihmisen osallisuudesta ilmastonmuutokseen ei kutitenkaan ole yhdentekevä. Moraalisina toimijoina meidän on kannettava vastuu valinnoistamme.

Olisi virhe kuvitella, että maapallolla vallitsisi jokin luonnonlaki, joka määrää ilmaston oikean staattisen lämpötilan, ja että tätä tasapainoa ihmiset omalla toiminnallaan jotenkin horjuttaisivat. Ilmastollamme ei ole mitään vuosimiljoonia vallinnutta vakiolämpötilaa. Vielä paljon hurjempia heilahteluja ja “mullistuksia” on maapallomme historiansa aikana saanut todistaa. Maapallo ja sen vaiheet aurinkokunnassa sekä elämä maapallolla on ymmärrettävä prosesseiksi, joilla ei ole ennalta määrättyä päämäärää. Lukuisten sattumien summana on syntynyt auringollemme planeetta, jolla elämä on mahdollista. Sen erilaisten vaiheille tunnusomaiset olosuhteet ovat muokanneet elämää moniin suuntiin, joista mikään ei ole sen oikeampi tai parempi kuin toinen. Siksi yksin se tosiasia, että ilmasto lämpenee, ei riitä tuomitsemaan moraaliseen syyllisyyteen.

On tapana ajatella, että ehkä pari sataa vuotta sitten luonto vielä oli tasapainossa ja ihmiset elivät luonnon ehdoilla ja harmonisessa sen kanssa. Vasta teollistuminen alisti luonnon välineeksi inhimillisten päämäärien tavoittelussa. Todellisuudessa ihmiset ja kaikki muukin elämä maapallolla on aina muokannut sitä ympäristöä missä ovat kulloinkin sattuneet elämään. Vasta teollistumisen ajan teknologiset harppaukset antoivat meille välineet suurempien ympäristöreformien tekoon. Me voimme muokata ympäristöämme niin radikaalisti, että siitä on merkittävää haittaa muulle elämälle maapallolla ja sitä kautta myös meille ihmisille, jotka olemme kuitenkin viimekädessä eläimiä. Jos ilmaston muutos osoittautuu osittain tai kokonaan ihmisen aikaansaannokseski ja siitä on merkittävää haittaa elämälle, niin meidän on moraalisina toimijoina kannettava siitä vastuu itsellemme ja muulle, nykyiselle ja tulevalle elämälle maapallolla.

Ilmaston lämpeneminen on:

Ongelma, haaste, loppu, alku, uhka ja mahdollisuus; riippuen siitä, mistä näkökulmasta sitä haluaa tarkastella.


Aiheet: , ,

Kirjoita kommentti