Umami muualla Facebook

Julkaistu 2. 9. 2010 Teksti Tiedotteet Ei kommentteja Ajankohtaista

Monet pitkäaikaissairaat haluavat tehdä töitä

Työurien pidentämiseen haetaan kuumeisesti erilaisia keinoja. Samaan aikaan Suomessa on yli 30 000 työelämän ulkopuolella olevaa pitkäaikaissairasta, jotka tahtoisivat tehdä töitä.

Onko Suomella varaa pitää heitä työkyvyttömyyseläkkeellä vastoin tahtoaan?

Kuvassa Takaisin Toimeen -potilasjärjestöjen edustajat

Näihin teemoihin pureutuu kuuden potilasjärjestön tänään työministeri Anni Sinnemäelle luovuttama Takaisin toimeen -vetoomus.

– Työkyvyn ylläpidon tulisi olla yksi hyvinvointiyhteiskunnan perusasioita. Samalla kun keskustellaan eläkeiän nostosta ja työvoiman riittävyydestä, tulisi keskusteluun liittää myös se, miten kaikki työikäiset saataisiin paremmin pysymään työelämässä, sanoo luovutustilaisuudessa kaikkien potilasjärjestöjen puolesta puhunut Reumaliiton toimitusjohtaja Mervi Ahlroth.

Sopivilla työelämän joustoilla, räätälöinneillä ja hyvillä hoidoilla pitkäaikaissairaat, jotka ovat usein erittäin motivoituneita työntekijöitä, voisivat pysyä työelämässä pidempään. Työnantajien ja työyhteisöjen asenteet ja riittämätön tai vanhentunut tieto sairauksista sekä niiden hoitomahdollisuuksista saattavat olla esteinä työssäkäynnille.

Jo työllä itsellään on usein parantavia vaikutuksia. Kyse ei ole kuitenkaan pelkästään yksilön mahdollisuudesta tehdä työtä, vaan myös siitä, minkälaisia kustannuksia yhteiskunnalle syntyy.

– Pitkäaikaissairailla on oikeus työhön samalla tavalla kuin muillakin kansalaisilla. Työkyvyn ylläpito kannattaa, sillä sen menetys tulee yhteiskunnalle kalliimmaksi. Tästä syystä yhteiskunnan tulisi tiukasti pitää kiinni jokaisen työkyvystä. Työ ei ole vain pelkkä velvollisuus vaan myös oikeus, Ahlroth jatkaa.

Ministeri Sinnemäki peräänkuuluttaa asennemuutosta

– Työelämä tarvitsee asennemuutosta, johon myös työhön paluun tukeminen liittyy. Työkyvyn ylläpitämisestä on tultava osa työpaikkojen arkea. Työtehtäviä ja työaikaa on kyettävä paremmin mukauttamaan niin, että osatyökykyiset pystyvät jatkamaan työelämässä. Työterveyshuoltoon on saatava enemmän ennaltaehkäisevää otetta, jolla työkyvyn alentumiseen pystytään puuttumaan jo varhain, työministeri Anni Sinnemäki sanoo.

Takaisin toimeen -vetoomuksen ovat allekirjoittaneet Suomen Reumaliitto ry, Suomen Selkäliitto ry, Psoriasisliitto ry, Crohn ja Colitis ry, Munuais- ja maksaliitto ry ja Aivohalvaus- ja dysfasialiitto ry. Näissä järjestöissä on yhteensä noin 100 000 jäsentä ja ne edustavat sairauksia, joita sairastaa noin neljännesmiljoona suomalaista.

Takaisin toimeen -hanke tukee pitkäaikaissairaita ja heidän työnantajiaan työssä pysymisessä ja työhön paluussa pitkän sairausloman jälkeen. Takaisintoimeen.fi-nettipalvelun kautta tarjotaan konkreettista apua mm. vastaamalla kysymyksiin. Lisäksi hankkeen avulla pyritään vaikuttamaan päätöksentekoon pitkäaikaissairaiden parhaaksi.

Takaisin toimeen -hankkeen tavoitteena on edistää pitkäaikaissairaiden ihmisten työssäkäyntiä ja poistaa työhön paluun esteitä. Takaisintoimeen.fi palvelu antaa tietoa, vastaa kysymyksiin, esittelee onnistumistarinoita ja kannustaa pitkäaikaissairaita ihmisiä, työpaikkoja ja yhteiskunnan tukiverkostoja löytämään toisensa. Hankkeeseen on sitoutunut useita eri tahoja, mm. potilasjärjestöjä. Takaisin toimeen -hankkeen mahdollistaa terveydenhuoltoalan yritys Abbott Oy.

FIN/209/08.2010


Aiheet: , , ,

Kirjoita kommentti