Umami muualla Facebook

Julkaistu 4. 10. 2012 Teksti Tiedotteet Ei kommentteja Ajankohtaista

Paineita

Työtilaratkaisujen toimittajan Reguksen uusin tutkimus paljastaa, että suomalaiset työntekijät kärsivät yhä enemmän stressistä. Tutkimukseen osallistui yli 16 000 vastaajaa ympäri maailmaa. Suomalaisista vastaajista lähes puolet (40 %) kertoo stressitasonsa nousseen viimeisen vuoden aikana.

Erilaiset kansalliset tekijät sekä maailmantalouden edelleen jatkuva epävakaus lisäävät painetta. Kyselyyn osallistuneiden vastauksista ilmenee myös, että stressiä aiheuttavat pääasiassa työelämään, kuten omaan työhön, asiakkaisiin tai johtamiseen liittyvät asiat.

Tutkimuksessa keskityttiin myös mahdollisiin ratkaisuihin, ja suomalaisista reilusti yli puolet (63 %) näki joustavan työskentelyn ratkaisuna stressin vähentämiseen.

Tutkimuksen keskeisimmät tulokset:

•    Stressiä aiheuttavat pääasiassa: työ (73 %), asiakkaat (44 %) ja johtaminen (38 %).
•    63 % vastaajista sanoo, että joustava työskentely vähentää stressiä.
•    Lähes neljä viidestä (78 %) vastaajasta ajattelee, että joustava työskentely on perheen kannalta hyvä asia.
•    49 % vastaajista sanoo, että joustava työskentely on myös halvempaa kuin tiettyyn paikkaan sidottu työ ja 57 % puolestaan, että se parantaa tuottavuutta. Näyttää siis siltä, että työntekijöiden stressin vähentäminen on myös erittäin kustannustehokasta.
•    Maailmanlaajuisesti tarkasteltuna pienten yritysten työntekijät tunsivat asiakkaiden aiheuttavan enemmän stressiä (42 %) kuin suurten yritysten työntekijät (27 %). Johtamisen aiheuttama stressi puolestaan oli vähäisempää (20 %) kuin suurissa yrityksissä (40 %).

Reguksen edustaja, Olivier de Lavalette, toteaa: ”On selvää, että stressi vaikuttaa työntekijöiden tyytyväisyyteen ja terveyteen. Yritysten on analysoitava stressiä aiheuttavat tekijät ja ryhdyttävä tarvittaviin toimiin, jos ne haluavat työntekijöidensä voivan paremmin. Stressi haittaa myös liiketoimintaa: stressaantuneet työntekijät eivät suoriudu tehtävistään vaaditulla tasolla, ovat useammin sairauslomalla eivätkä tee töitä tehokkaasti.”
”Vastaajat näkevät joustavan työskentelyn yhtenä selkeänä stressiä vähentävänä ratkaisuna. 58 % työntekijöistä tuntee itsensä terveemmiksi suoraan joustavan työskentelyn ansiosta, mikä vahvistaa aiempien Reguksen tutkimusten tulokset. Vastaajien mukaan joustavuus on myös perheen kannalta hyvä asia, ja se parantaa osaltaan hyvinvointia ja työn ja vapaa-ajan välistä tasapainoa. Joustavan työskentelyn uskotaan myös parantavan tuottavuutta ja olevan perinteistä toimistotyöskentelyä kustannustehokkaampaa. Nämä ovat erittäin vahvoja argumentteja työntekijöiden stressin vähentämisen ja joustavan työskentelyn lisäämisen puolesta.”
”Työntekijöiden stressitaso nousee ja loppuunpalamisen vaara lisääntyy jatkuvasti ympäri maailman. Lyhyellä aikavälillä yritykset menettävät arvokasta työvoimaa, ja työntekijöiden tuottavuus laskee stressin aiheuttamien terveysongelmien, unettomuuden ja uupumuksen myötä. Paineen aiheuttamia pitkän aikavälin vaikutuksia puolestaan on vaikea ennakoida, ja ne voivat olla erittäin vahingollisia.”

Lähde: Cisionwire


Kirjoita kommentti