Umami muualla Facebook

Julkaistu 25. 2. 2012 Teksti Paula, kuvat Paula Niittynen / Microsoft 2 kommenttia Paula Niittynen

Ole läsnä – myös perheesi kanssa!

Oletko haaveillut yhteiskunnasta ja työpaikasta, jossa työn, perheen ja vapaa-ajan sovittaminen on jouhevampaa ja antoisampaa? Haluaisitko työskennellä kohtaamispaikassa, jossa ei ole enää nimettyjä työpisteitä – ei edes toimitusjohtajalle? Paikassa, jossa on lukuisia erilaisia työpisteitä tai työn tekemisen paikkoja erilaisissa tunnelmissa ja äänimaailmoissa. Läsnätyö on uusi tapa tehdä töitä. Siinä ihmisillä ei ole velvollisuutta saapua työpaikalleen tai viettää siellä tiettyä tuntimäärää. Työnantajaa kiinnostaa ainoastaan se, että sovitut työt tulevat tehdyiksi. Läsnätyössä keskeistä on valinnanvapaus: kyseisen päivän työn luonteen, yhteistyön tarpeen tai oman fiiliksen mukaan voi valita lukuisista työpisteistä tai oleskelutiloista itselleen sopivimman – tai jäädä vaikka kotiin läsnätyöhön. Tällainen uusi työtapa mahdollistaa esim. rauhallisen kotiaamun tarhaikäisten kanssa. Työtavan ansiosta aikuinen voi myös olla kotona vastassa, kun pieni koululainen tulee koulusta.

Sosiaalinen yhteiskuntavastuu

Kun työskentelin kymmenen vuotta sitten Microsoftilla, heidän työtilanaan oli avokonttori. Henkilökunnalla oli jo tuolloin mahdollisuus tehdä etätöitä ja sitä hyödynnettiin oman kokemukseni mukaan laajasti.

Pohdin vuonna 2008 Sanomalehti Länsi-Suomen kolumnissaniYhteiskuntavastuu on yrityksen kilpailutekijä” (LS 22.5.2008), että yritykset, jotka huolehtivat kannattavuudestaan ja menestykestään pitkällä tähtäimellä, ovat taloudellisten arvojen rinnalle nostaneet ympäristöä ja ihmisten hyvinvointia koskevat arvot. Näissä yhteiskuntavastuuta tärkeänä pitävissä yrityksissä sosiaaliset ja ekologiset näkökulmat on yhdistetty liiketoimintaan.

Pohdin kolumnissani myös sitä, että maailman johtavassa ohjelmisoyrityksessä työmotivaatio ja -tyytyväisyys ovat korkealla. Työntekijät arvostavat heille tarjottuja kehitysmahdollisuuksia, yksilön vastuuta ja yhtiön tapaa viedä tietoyhteiskuntaa eteenpäin. Työntekijöiden mukaan heille tarjotaan haasteita, heidän suoriutumistaan arvioidaan reilusti ja heitä palkitaan myös sen mukaisesti. Yrityksen onkin ollut helppo palkata suuri määrä huippulahjakkaita ja moniosaavia työntekijöita.

Ei siis ole ihme, että Microsoft on rankattu monena vuotena peräkkäin yhdeksi Suomen parhaimmaksi työpaikaksi. Vastuullinen yritys saa parhaat työnekijät, ja sillä on tyytyväisiä asiakkaita ja liikekumppaneita.

Ihmiset, tilat ja teknologia

Läsnätyö on Microsoftin Suomen toimipisteen lanseerama määritelmä, jonka kolme elementtiä ovat ihmiset, tilat ja teknologia. Työpisteetön toimistoratkaisu perustuu laajoihin tutkimuksiin tietotyöläisten työkäyttäytymisestä ja tilatarpeista.

100 Ensimmäistä päivää läsnätyötä -blogin mukaan Suomessa keskeinen tavoite tilaratkaisua mietittäessä oli koko yhtiön tasoisen yhteistyön lisääminen.

Microsoft päätyi rakentamaan toisistaan selvästi poikkeavia tunnelmia, jotka luontevasti aiheuttaisivat ihmisten satunnaisia kohtaamisia yli yksikkörajojen ja toisaalta tukisivat yksilöllisiä tarpeita kulloisessakin työtilanteessa. Osallistavan projektin hengessä Microsoftilaisilta kysyttiin suunnittelun alkumetreillä, millaisissa tiloissa ja tunnelmissa he mieluiten työskentelisivät, kun saisivat lisää valinnanvapautta yhden työpisteensä sijaan.

KATSO VIDEO KOHTAAMISPAIKASTA

Läsnätyön haasteet

Läsnätyö on tämän päivän tietotyön arkea, jossa työntekijän fyysisen sijainnin merkitys vähenee. Microsoftilla työskennelleen markkinointiviestintäjohtajan Satu Yrjäsen (nykyisin SEK Loyalin toimitusjohtaja) mielestä tämä ei kuitenkaan onnistu, ellei yrityksessä oteta huomioon läsnätyön kolmea peruspilaria: ihmisiä, teknologiaa ja tiloja. Muutos on tehtävä kokonaisvaltaisesti.

Ihmiset vaativat yhä enemmän työn ja vapaa-ajan sovittamista. Työn muuttuessa yhä projektimaisemmaksi, tarvitaan myös uudenlaista johtajuutta. Tämä tarkoittaa selkeämpää tavoitteiden asettamista, niiden seurantaa ja kuukausittaisia yksilökeskusteluja tiimiläisten kanssa.

Teknologian avulla työn voi muokata omannäköiseksi, kun hyödyntää yrityksessä jo olevaa teknologiaa, kaikkien käytössä olevia pikaviestin- ja videopuhelupalveluja. Jotta läsnätyö onnistuu, tarvitaan luottamus ihmisiin ja yhteiset pelisäännöt.

Toimitilat uusiutuvat läsnätyön myötä, sillä työn tunnelmalla on suuri merkitys. Esim. henkilökohtaisten työpisteiden sijaan Microsoftilla siirryttiin tilanteeseen, jossa on erilaisia työtiloja ja tunnelmia. Henkilökunnalla on päivittäin mahdollisuus valita paras paikka oman ja tiimitarpeen mukaan. Omat tavarat säilytetään henkilökohtaisessa kaapissa, eikä edes toimitusjohtajalla ole omaa huonetta.

Läsnätyömahdollisuus kilpailuvaltti rekrytoinnissa

Anniina Sulku on kolmannen vuoden opiskelija Jyväskylän yliopistossa pääaineenaan yhteisöviestintä & PR. Hän tekee läsnätyöaiheista kandidaatin tutkielmaa yhdessä Birgitta Kemppaisen kanssa. Tutkielma valmistuu toukokuussa 2012.

Anniina Sulun mukaan työn tekeminen Suomessa on yhä enemmän siirtymässä kohti joustavampaa työnteon mallia, jossa työntekijä voi itse päättää missä ja milloin tekee töitä. Tärkeää silloin on luottamus, yhteisesti sovitut pelisäännöt ja tietysti viestintä. Monilla työpaikoilla onkin jo huomattu, että läsnä-/etätöiden mahdollisuus on huikea kilpailuvaltti rekrytoinnissa ja parantaa työhyvinvointia sekä alentaa kustannuksia.

Hänen mukaansa läsnätyö soveltuu erityisesti tietotyön tekemiseen. Erilaiset työtilat taas palvelevat eri työntekijöiden yksilöllisiä tarpeita (hiljainen työ, ryhmätyö jne) sekä kannustavat muiden työntekijöiden kohtaamiseen.

Haasteiksi Sulku mainitsee alun muutosvastarinnan, joka on hänen mukaansa normaali ilmiö kaikissa muutoksissa.

Entä miksi tätä mahdollisuutta ei käytetä vielä laajemmin Suomessa? Satu Yrjäsen mukaan tietämättömyys uusista mahdollisuuksista on valitettavasti vielä arkipäivää.

Läsnätyö mahdollistaa tasapainoisen elämän, sillä valinta on sinun. Viime kädessä vain sinä johdat itseäsi.

KATSO VIDEO:

Microsoftilaiset kertovat läsnätyöstään


Aiheet: , , , , , , , , , ,

2 kommenttia

 1. Hei! Saanko tiedustella,

  Hei! Saanko tiedustella, onko itselläsi kokemusta läsnätyöstä? Millainen kokemus se on ollut verrattuna perinteiseen työhön?

  Vastaa kommenttiin

  Kirjoittanut

  Anni

  26. 2. 2012 8.23

Kirjoita kommentti