Umami muualla Facebook

Julkaistu 8. 5. 2010 Teksti Tiedotteet 2 kommenttia Keskustelu

Alakoululaiset haluaisivat opiskella kotitaloutta

Nuori Suomi ry:n toteuttaman taito- ja taideaineita koskeneen kyselyn mukaan kolmannes 4-6 -luokkalaisista peruskoululaisista haluaisi kouluun kotitaloutta jo alaluokille.

Tämä on selkeä viesti päättäjille: oppilaat tarvitsevat kouluun toiminnallisia ja soveltavia oppiaineita.

Oppilaiden mielipide on otettava vakavasti uudessa tuntijaossa.

– Nyky-yhteiskunta edellyttää varhaista pärjäämistä, siis itsenäistä arjen hallintaa! Kotitalousopetuksen aloittaminen nykyistä aikaisemmin on osaratkaisu yksin arjessa koulupäivän jälkeen selviytymisessä ja terveyttä edistävien tottumusten luomisessa, sanoo Riitta Cederberg Kotitalousopettajien liitosta.

– Nykyisistä vinoutuneista ruokatottumuksista ja arjen sirpaleisuudesta johtuen kotitalouden opetus on tärkeämpää kuin koskaan ennen, toteaa puheenjohtaja Cederberg. Nykyisen yltäkylläisyyden ja hektisen elämäntavan ansiosta kansakuntamme terveyshaasteita ovat ylipaino ja monet muut terveyttä heikentävät ravitsemukselliset asiat. Välipalaistuminen, laiduntaminen, eli jatkuva pikkusyöminen ajasta ja paikasta riippumatta, energiajuomat, limut ja karkit sekä pikaruokakulttuuri uhkaavat terveyttämme. Kotitaloutta, arjen hallintaan valmentavaa taitoainetta tarvitaan enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Osalle lapsista ja nuorista koulun kotitalousopetus on ainoa mahdollisuus oppia ja harjoitella arjen taitoja, sanoo puheenjohtaja Riitta Cederberg.

– Terveyden kannalta ei riitä, että lisätään liikuntaa, jos samaan aikaan tuhotaan sen vaikutukset käden ja suun välisellä liikkeellä, mättämällä suuhunsa epäterveellisiä välipaloja, jatkaa Cederberg. Tällä hetkellä kotitalous on perusopetuksen vähätuntisin oppiaine. Muista taito- ja taideaineista poiketen kotitaloutta opetetaan vain yläluokilla. Tarvitaan kokonaisuuden ymmärtämistä osana omaa hyvinvointia ja elämänhallintaa. Kotitalouden opetus jäsentää ruoka-, ravitsemus-, ympäristö ja taloustiedon konkreettisiksi kuluttajataidoiksi. Kotitalous on elämyksellistä tekemällä oppimista.

Nuoren Suomen tutkimus tuo esiin sen, että lapset toivovat toiminnallisia ja soveltavia oppiaineita.

– Kotitalousopetus on käytännön työmenetelmiä korostava ja monitieteinen oppiaine, joka ponnistaa oppilaille tutuista arjen ilmiöistä. Oppilaan ikäkausi ja edellytykset sekä omasta itsestä ja muista huolehtiminen tulevat luontevasti huomioon otetuiksi.
– Perusopetuksen tavoite- ja tuntijakoa tehtäessä kotitalousopetuksen valinnaisuutta tulee vahvistaa hallitusohjelman mukaisesti läpi koko perusopetuksen, myös 1 – 6 vuosiluokilla nykyisen kaikille yhteisen kolmen vuosiviikkotunnin lisäksi.
– Koko yhdeksänvuotisen perusopetuksen aikana kotitaloutta opetetaan kaikille oppilaille ainoastaan kolme vuosiviikkotuntia, tavallisimmin kolme tuntia viikossa seitsemännellä luokalla. Se on vain yksi prosentti (1%)  siitä vähimmäistuntimäärästä, jota jokainen oppilas opiskelee perusopetuksen aikana,  toteaa Cederberg.
– Kotitalouden aihealueet ovat niin lähellä, että niiden arvoa ei nähdä. Moniko meistä olisi valmis olemaan ilman ruokaa, puhtaita vaatteita tai siistiä kotia?

Kommentoi

Mitä mieltä sinä olet tästä asiasta? Pitäisikö kotitalousopetus aloittaa jo ala-asteelta?


Aiheet: , , ,

2 kommenttia

 1. Mielestäni kotitalousopetus tulisi

  Mielestäni kotitalousopetus tulisi aloittaa jo ala-asteelta, koska silloin lapset ovat erityisen innokkaita kotonakin kokkailemaan. Ainakin omassa perheessäni lapset halusivat osallistua kotitöihin jo heti, kun oppivat seisomaan. Erittäin toivottavaa olisi, että näin tärkeän oppiaineen tunteja lisättäisiin. Näin lapset ja nuoret saisivat oppia arjen tärkeitä taitoja, joista heille ja heidän tuleville perheilleen olisi suurta hyötyä.

  Vastaa kommenttiin

  Kirjoittanut

  Mervi Melasniemi

  8. 5. 2010 10.19

 2. Ehdottoman fiksua aloittaa

  Ehdottoman fiksua aloittaa kotitalousopetus varhain. Hyvin yksilöllistä minkälaista oppia saa kodeissa. Taitava opettaja antaa lapsille hyvät eväät aikuisuuteen ja samalla vanhempien taakka voi keventyä mukavasti kun lapsista voi olla enemmän apua kotitöissä.

  Vastaa kommenttiin

  Kirjoittanut

  stiina

  8. 5. 2010 19.36

Kirjoita kommentti