Umami muualla Facebook

Julkaistu 10. 10. 2016 Teksti Tiia Koskimies Ei kommentteja Kirjallisuus

Uskonsotaa keittiössä

Uskonsota keittiössä -kirjassa vanhoillislestadiolaisuudesta erkaantuneet kertovat kipeistä kokemuksistaan.

Vanhoillislestadiolaisessa liikkeessä eläville usko on kokonaisvaltaista, turvallista ja jopa rakkaudellista, mutta monet liikkeestä pois haluavat kokevat sen ahdistavana ja vahingollisena. Uskonsota keittiössä (Gummerus) on ajatuksia herättävä kirja vanhoillislestadiolaisuudesta eronneiden pitkistä ja tuskallisista eroprosesseista ja uuden elämän rakentamisesta liikkeen ulkopuolella. Teos sisältää myös asiantuntija-artikkelit, joissa kertomuksia analysoidaan hengellisestä, psykologisesta ja ihmisoikeusnäkökulmasta.

Uskonsota keittiössä -kirjassa kymmenen kokemusasiantuntijaa kuvaa avoimesti omaa vanhoillislestadiolaisesta herätysliikkeestä erkaantumisen polkuaan. Kirjoittajat kertovat muun muassa siitä, miten he ovat kokeneet lestadiolaisuudessa eri elämänalueisiin liittyvät tulkinnat, säännöt ja kiellot, asemansa naisena, lestadiolaisuuden ja keskustalaisen politiikan yhteennivoutumisen sekä liikkeessä tapahtuvan henkisen ja hengellisen vallankäytön. Kirjoituksissa avataan myös sitä, mitä uuden identiteetin rakentaminen liikkeen ulkopuolella on vaatinut, erityisesti silloin kun perhe ja muut läheiset ovat lähtijän hylänneet.

Uskonsota keittiössä kuvaa myös lestadiolaisuutta oppina ja yhteisönä sekä käy läpi sitä, miten evankelis-luterilainen kirkko on viime vuosikymmeninä suhtautunut lestadiolaiseen liikkeeseen. Viime vuosina lestadiolaisen liikkeen vääristyneet opit ja yhteisön jäsenten kaltoin kohtelut ovat olleet vahvasti esillä julkisuudessa. Olisiko kirkon puututtava nykyistä aktiivisemmin vanhoillislestadiolaisen herätysliikkeensä sääntöihin ja tuettava etenkin hengellistä väkivaltaa kokeneita ja traumatisoituneita liikkeestä eronneita?

Kirjoittajien kokemuksia analysoidaan kahdessa asiantuntija-artikkelissa. Teologi ja terapeutti Janne Villa tarkastelee kokemuksia hengellisestä ja psykologisesta näkökulmasta. Kirja nostaa esiin myös ihmisoikeusnäkökulman, jota avaa professori Elina Pirjatanniemi.

Uskonsota keittiössä -kirjan on toimittanut vanhoillislestadiolaisuudesta jo 12-vuotiaana erkaantunut VTT Maija-Leena Rova, jonka kertoo myös oman tarinansa. Oulussa kasvanut Rova joutui omassa perheessään keskelle uskonsotaa, jossa vanhemmat ja perheen vanhimmat lapset jäivät rintaman eri puolille. Vanhemmat erosivat vanhoillislestadiolaisesta liikkeestä pappissiiven mukana, ja vanhimmat sisarukset jäivät liikkeeseen tukien maallikkosiipeä. Kokemus on traumaattinen, ja vasta nyt eläkeläisenä hän on pystynyt sanoittamaan sen kirjan sivuille.

Maija-Leena Rova (toim.)
Uskonsota keittiössä
Vanhoillislestadiolaisuudesta erkaantuneiden kokemuksia
331 sivua

Kirjatiedotteen välitti www.gummerus.fi


Aiheet: , , , , ,

Kirjoita kommentti